24. august 2019

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Lørdag den 24. august 2019 kl. 9.00 – 18.00.

Sensommerudflugt. Jylland på tværs med bus, jernbane og bus      

Til Bryrup i bus. Så historisk hastighed med tog til Vrads. Morænelandskabet skifter snart til det flade land med bakkeøer. Via Gludsted med marker, hegn og plantager når vi frem til Harrild Hede. Ved naturcenter der spises den medbragte mad. Videre til vandrige Holtum Å og Skjern Å samt Arnborg og den 22 kilometer lange engvandingskanal fra 1870: Dalgaskanalen.

I Skarrild ser vi nærmere på kanalen som akvædukt, og vi får af lokale folk egnens historie med å, vadested, kanal, hartkorn og museum i fattighus. Classonsborg fabrik erindrer om Åbyhøj! Vejene om Borris fører os til Lønborg Kirke med det store vue over Skjern Å, enge, delta og Ringkøbing Fjord. Kaffe ved naturcenter.

I Herning Frilandsmuseet med Jens Nielsens bondegård og kig i perspektiverkasser med livets gang på en bondegård.  

Turen starter kl. 9.00 fra bibliotekets parkeringsplads. Max 50 deltagere.

Pris kr. 200 dækker bustur, adgang til besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe med brød.

Medbring madpakke. Øl og vand kan købes.


Tilmelding nødvendig. Optages efter først-til-mølle-princippet.

Der kræves medlemsskab af foreningen.

Tryk her for at tilmelde via hjemmesiden

Betaling i bussen.

Tilrettelæggelse: Jørgen Brøndlund Nielsen, Erling Wittus og Gunner Nielsen.