12. november 2018

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

 

Mandag den 12. november kl. 19.00 på biblioteket.

Til bogprojektet: Åbyhøj i 1960’erne - Ost og rødvin - Kalender 2019.

Med udgangspunkt i vort bogprojekt - Ny bog om lokalhistorien i Aabyhøj med vægt på perioden efter år 1900 - vil vi denne aften tage fat på perioden 1960-1970. Vi stiller spørgsmålet: Hvad var Åbyhøj i 1960’erne for børn, unge, voksne og som samfund?

Hvordan med dagligdag, stedet, arbejde, fritid/leg, relationer, skole, foreninger, erhverv, uddannelse og interesser - samt selvfølgelig relationerne til Aarhus?

 

Vore medlemmer har tidligere peget på en række emner, som prægede dagligdagen i Aabyhøj i denne periode, og som vi vil behandle denne aften:

Gammelaardsskolen med ungdomsskolen indvies, og med to skoler i kommunen opstår der nye skoledistrikter. Hvordan var ungdomsskolen noget nyt for de 14-18’årige i Åbyhøj?

Nye forretningstyper som Jaco og HB Brugsen (Kvickly) opstår, og planerne om et

kommende butiks-center diskuteres heftigt.

Sidste driftige gård - Staahøjgaard – nedlægges, og jordene udstykkes til parcelhusgrunde.

Boformer: Hvordan med pensionater og kollektiver i dette årti? Hvor og hvem?

Etablering af Aaby Fjernvarme med ny centralbygning og opgravning af de fleste veje.

Nye veje: Søren Frichs Vej og Aaby/Viby Ringvej påbegyndes og ændrer trafikmønsteret markant.

Det lokalpolitiske landskab i dette årti!

Debatten og det politiske spil frem til kommunesammenlægningen. Hvordan er det gået?

 

Med dette oplæg forventer vi at få en del af medlemmerne på banen og kontakte os med ideer og oplysninger både til ovenstående og andre perioder, så vi kan få så bredt og nuanceret indhold som muligt til brug for bogprojektet.

Tilrettelæggelse: Arne Sørensen, Arne Rasmussen og Gunner Nielsen.

 

Pris kr. 50 pr. kuvert Tilmelding nødvendig.

Når tilmeldingen er godkendt, vil du modtage en mail fra os.

 

Tryk nedenfor for tilmelding via hjemmesiden eller udskriv tilmeldingsblanket