Bygmestre i Åbyhøj

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

 

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på biblioteket.

Bygmestre i Åbyhøj 1895-1925

De fleste af bygningerne i flere kvarterer i Aabyhøj stammer fra perioden 1895-1925 og er ofte opført af nogle ganske få bygmestre. Typisk opkøbte disse bygmestre et større areal bestående af flere matrikler og på disse opførtes bygninger af nogenlunde samme type. Oplysninger, om hvem der opførte bygningerne og hvor de blev opført, tilvejebringes blandt andet ved hjælp af sognerådsprotokoller og tingbogen

.

NB: Kontakt os, hvis du har kendskab til eller konkret viden om personer eller byggeri fra den periode her i Åbyhøj. Telefon 86159545 el. 40356799. E-mail: post@aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk eller tryk her for at skrive via hjemmesiden

Kaffe/te: 20 kr.