3. juni 2019

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Mandag den 3. juni 2019 kl. 19.00.

Byvandring i Åby. Fra tiden som landsby med 18 driftige gårde

Ved denne vandring indledes visuelt med faktuelle oversigter og oplysninger om byens bygningsmæssige og erhvervsmæssige ændringer gennem 1800-tallet.  Under slentreturen, en tidligere brugt betegnelse, bliver nuværende og tidligere bygninger samt steder iklædt historie og historier om mennesker, erhverv, hændel-ser og hverdag for børn og voksne i nyere og ældre nutid!

Der spørges om skole, gårdes udflytning, sygekasse, fattiggård, kirke, hvor blev bønderne af, hvem flyttede ind, vej til åen (Søvej?), to høje huse, Åbyhøj, ældste huse, jernbanen, overskæring og dobbeltspor, sogneråd i Aaby - hvor?

Tilrettelæggelse: Hans Ravn Nielsen, Henning Kjeldmann, Arne Sørensen og Gunner Nielsen.