Kommende arrangementer

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19.00 på biblioteket.

Erhvervsaktiviteter langs Silkeborgvej - Ost og rødvin - Kalender 2018.

En arbejdsgruppe fortæller om, hvad de har opdaget og registreret samt de metoder der er taget i brug.

Pris kr. 50 pr. kuvert Tilmelding nødvendig. Se mere her og tilmelding

 

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på biblioteket.

Bygmestre i Åbyhøj 1895-1925

I flere kvarterer i Aabyhøj stammer bygningerne fra perioden 1895-1925 og er opført af nogle få bygmestre. Vi ser på, hvor og af hvem de blev bygget. Kaffe/te: 20 kr.

Se mere her

 

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 19.00 på biblioteket.

De 385 åbyboeres sprogbrug samt liv og levned i 1890’erne.

Ses i forhold til herkomst, arbejde, social placering og scene. Det vil blive forelagt og praktiseret på basis af Anker Jensens undersøgelse fra 1898: Sproglige forhold i Aaby Sogn. Da gartnerierhvervet var udbredt i Åby, perspektiveres dette historisk, såvel generelt som lokalt. Kaffe/te:20 kr.

Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 29. august 2017

Se mere her.

 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 på biblioteket:

Generalforsamling.

Se mere her

Lørdag den 26. august 2017 kl. 9.00 – 18.00.

Sensommerudflugt: Midtjyllands højhed med den genfundne jernbanebro, Jelling, Ravningbroen og Fredericia.

Mødested: Bibliotekets parkeringsplads. Max. 50 deltagere.

Pris 200 kr.

Tilmelding nødvendig. Se mere her og tilmelding

 

Tryk på programmet her under for at læse / udskrive det udsendte program