Om os

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

 

Hjemmesiden informerer om foreningens kommende arrangementer og bringer uddrag fra nogle af de tidligere arrangementer.

 

Lokalhistorie er mere, end bestyrelsen og lokalarkivet har kendskab til og erindringer om.

Derfor indbyder vi dig og dine lokalhistoriske betragtninger og erindringer. Læs om os her. Se billeder og tekster fra gamle kalendere. Skriv til os ved brug af Kontakt.

Indmeldelse i foreningen via hjemmesiden, kontakt til et bestyrelsesmedlem eller vores postkasse på biblioteket.

 

Om Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

 

Foreningens formål er på et upolitisk grundlag at udbrede kendskabet til områdets historie og kulturhistoriske værdier.

Foreningen virker også som støttekreds for Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Arkiv.

Foreningen kan virke for udbygning af samarbejde mellem historisk interesserede enkelt personer, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle aktiviteter for øje.

Foreningens medlemmer.

 

Foreningen har 420 medlemmer, hvoraf ca. 325 bor i Åbyhøj og den øvrige del af Aarhus Kommune. Vi har således ca. 100 medlemmer med bopæl andre steder i landet mellem Frederikshavn, Tønder, Als og Møn – og også i Sverige. Mange medlemmer deltager i arrangementerne: 80-120 pr. gang.

 

Som del af lokalområdet.

•Vi deltager med foredrag, fortællinger, causerier og billedfremvisninger ved forskellige foreningers og ældregruppers arrangementer og ved skolejubilarer.

•Og selvfølgelig når skoleklasser vil se, høre eller møde lokalhistorie som del af den store historie.

 

 

 

•Endelig vil vi gerne være med, når nye Åbyhøjborgere og tilflyttere vil vide om eller have svar på spørgsmål om her, der og dengang.

 

•Også på den måde samler vi lokalhistorie op. Vi går i kompagniskab med andre foreninger om indsamling og belysning af lokalhistorie

 

Du må derfor gerne kontakte os. Tryk her