13 november 2023

Mandag den 13. november 2023 kl. 19.00 på biblioteket

1913 Det store ryk i Åbyhøj:

Ny Aaby Avis hver uge. Sognerådet. Nyt butiksliv.

Fundet af lokale aviser fra 1913 gav nye dimensioner Aaby Avis udkom hver uge i 40 uger (8-24 sider) og 50 øre pr. kvartalet. Artikler, nyheder, polemik og annoncer perspektiverer samfundet livligt. Butikkerne ved den støvede og åbne landevej ville noget. Sognerådets beslutningsprotokol holdes op til avisens 40 uger og vi følger de nye installationer og ugentlige udstykninger til boliger; men også af fattigvæsen. Dette ryk åbner vi den aften.

Virkning: Tilflyttere fra landet arbejder på tre støberier. Nærkontakt fik en del til nye uddannelser og erhvervsområder gennem andre faglærte tilflyttere. Unge fik adgang til nye arbejdssteder via fritidsjob og nysgerrighed.

Tilrettelagt af Kjeld Gissel og Gunner Nielsen.

Der bydes på sandwich samt vin og øl. 50 kr. pr kuvert. Tilmelding nødvendig. Betaling ved indgangen.


Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement via hjemmesiden