17. september 2020

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Torsdag den 17. september 2020 kl. 9.00-18.30.

Sensommerudflugt via Midtjylland og Struer til Thyholm og Doverodde. Videre til Vestervig, Agger og sidst Thyborøn med guidning om havn og fiskeri m.v.

Vi kører landevejsruten over kartoffeltyskernes byer, Kongenshus, langs Venø Bugt, Struer og til Oddesund. Eventuelt højt og stort kig til Venø og Sallingsundbroen. Efter Thyholm og Draget drejer vi ind til Energicentret, hvor vi ser og hører om alternative energiformer. Her er det tid til at spise den medbragte madpakke.

Ad charmerende veje i Boddum Bakker til Limfjorden og Doverodde havn med gammel købmandsgård og kunstmuseum (SMK). Vi gør et tidsmæssigt kort ophold. Nu mod vest til Hurup og markante Vestervig Kirke. Med Krik når vi til Agger med fiskermiljø og fisker-historie. Efter 10 km ad Aggertangen og 12 minutters sejlads når vi Thyborøn.   

I Thyborøn mødes vi af havnedirektør Jesper Holt Jensen, der viser, forklarer og fortæller om havnen, erhvervene, kystsikring, naturen samt liv og fordringer der. Turen afrundes med eftermiddagskaffe, brød og snak et sted i byen. Hjem via Holstebro og Herning.  

Tilrettelagt af Gunner Nielsen, Jørgen Brøndlund Nielsen, Erland Wittus og Arne Sørensen.

Turen starter kl. 9.00 fra bibliotekets parkeringsplads. Max 50 deltagere, men efter retningslinjer bestemt af Corona-situationen til den tid.

Pris kr. 250 dækker bustur, adgang til besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe med brød i Thyborøn.

Medbring madpakke. Øl og vand kan købes.


Tilmelding nødvendig.

Tryk her for tilmelding eller udskriv og aflever blanket


Optages efter først-til-mølle-princippet. Betaling i bussen.