Torsdag den 2. september 2021 kl. 9.00-18.30.

Sensommerudflugt til det gamle grænseland.

Skibelund Krat og erindringssteder på vejen til Rødding ved Jørgen Kloppenborg Skrumsager. Christiansfeld, hvor madpakken spises i  Comeniushaven eller ved Genforeningspladsen. Tilbud om  by-rundvisning og museum.  Frederikshøj med grænselandsmuseet og eftermiddagskaffe. Skamlingsbanken. Vonsild nordligst i hertugdømmet Slesvig.   

Tilrettelagt af Gunner Nielsen, Erland Wittus, Arne Ellerup og Jørgen Brøndlund Nielsen.

Turen starter kl. 9.00 fra bibliotekets parkeringsplads. Max 50 deltagere, men efter retningslinjer bestemt af Corona-situationen til den tid.

Pris kr. 250 dækker bustur, adgang til besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe med brød. Medbring madpakke. Øl og vand kan købes.

Tilmelding nødvendig. Tilmeld her     Vis / Udskriv tilmeldingsblanket.

Optages efter først-til-mølle-princippet. Betaling i bussen.