Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 på biblioteket.

O.I. Offersens store indflydelse i Aaby Kommune

Offersen kom til Aabyhøj i 1911 og etablerede sig som karetmager. Allerede i 1915 blev han valgt ind i sognerådet som repræsentant for socialdemokratiet. I 1925 blev Offersen fuldtidspolitiker som sognerådsformand, hvor han overtog styringen af en kommune, der var så forgældet, at indenrigsministeriet havde sat den under administration. Ved Offersens død i 1952 var kommunen en af landets bedst konsoliderede på trods af en lav skatteprocent og landets laveste takster for lys og gas.

Offersen var en meget aktiv politiker. Ud over sognerådsarbejdet og en række kommissioner og lokale bestyrelser sad han i amtsrådet som formand for sygehusudvalget og i Landstinget som respekteret politiker. 

Vi vil denne aften sætte fokus på Offersens virke og udviklingen i Åbyhøj 1925-1952

Tilrettelæggelse: Preben Blæsild, Arne Sørensen og Arne Rasmussen