27. august 2020

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Torsdag den 27. august 2020 kl. 15.00 med start på biblioteket.

Byvandring langs Silkeborgvej fra Haslevej til Helgesvej og om ad Bjarkesvej som der var og så ud med industri, handel, håndværk og boliger 1900-1924.

Åbyhøj blev ikke en soveby, men et sted med mange erhverv og forskellige sociale sam-menhænge og udtryk. Et interessant sted med innovativ karakter, som mange søgte til. 300 meter grusbelagt landevej uden huse blev i løbet af 25 år til en forstad. 

Med de sidste års store forandringer her, vil vi et øjeblik tage skyklapper på, gå 100 år tilbage og gense den gamle by. Hjælp os på vej! Afsluttes med tilbud om øl eller vand.

Tilrettelæggelse: Arne Sørensen og Gunner Nielsen.