4, oktober 2022

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.00 på biblioteket.

Udskiftning og udflytning af Aaby Bys Mark i 1822

Sådan gik det for sig!

  1. oktober 1821 tilkendegav godsejer Tøger Lassen Althalt til Lyngbygaard, at han agtede at udskifte Aaby Bys Marker. Taksation fandt sted den 5. nov. 1821. 7. marts 1822 mødtes i Aaby ejeren og landinspektør Krosp fra Frederiz samt alle gårdfæstere for at afgøre de foreløbige bestemmelser. 15. marts 1822 faldt alt på plads ved nyt møde.

Syv gårde og fæstere med familie skulle flytte ud af byen. Hvem ville helst eller helst ikke og hvad så? Hvem kunne bestemme og hvordan? Kunne man bytte og hvad med bestikkelse? Vilkårene? Hvordan med daglejerne i byen? Disse spørgsmål er ikke tidligere belyst. Vi har fundet de håndskrevne spørgsmål, forhandlinger og beslutninger, som de lå i arkiv fra 1822. Historien bliver fortalt med eksempler og vist som sognekort på storskærm med matriklerne og personers deltagelse og fremtidsperspektiverne. Gunner Nielsen. Jørgen Brøndlund Nielsen indleder og indrammer tiden dengang med gennemførelse af landboreformerne og frigørelsen. 

Fri adgang, Ikke tilmelding. Pris 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. Også indbydelse via K40.