6. oktober 2020

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 på biblioteket.
Aarhus Ådal fra Ringgaden til Brabrand Sø

Forfatteren til bogen - Aarhus Ådal til Brabrand Sø - Jørgen Terp Laursen vil føre os fra Ringgaden ad åen og dens bredder til søen. Med scenariet for øje perspektiveres til fortiden og den grønne kile. For Jørgen er barndommens oplevelser, iagttagelser og optegnelser et livslangt og professionelt engagement i ådalens dyre- og planteliv og miljø. Enkelte træk fra den erhvervsmæssige historie med fiskeri, tagrør, sivsko og transport hører med.

Da området ligger i forhaven til Åbyhøj og er tilgængeligt med Brabrandstien, må vi glæde os til at høre om, hvordan denne livslange interesse er blevet til. Aftenen kan blive en naturguide til næste tur ud over Brabrandstiens kanter i møde med å, sø, overdrev og skov. Tilrettelæggelse: Jørgen Terp Laursen, Arne Rasmussen og Gunner Nielsen.

Kaffe/te med brød: 20 kr.

Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra den 31. august 2020