Fra tidligere arrangementer

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Om tidligere arrangementer.


Siden foreningens start i 1988 har der været afholdt flere end 200 mødearrangementer, udflugter, byvandringer og besøg på museer og historiske steder.

Meget materiale fra disse arrangementer ligger i foreningen som tekster, billeder, plancher og grafiske fremstillinger. Efterhånden lægger vi elementer og uddrag fra nogle af disse arrangementer ind på hjemmesiden under Fra tidligere arrangementer.

Emner fra andre arrangementer er vanskelige at gengive, men bliver så evt. refereret.

Andre emner hører alene til i salens stemning!

Vi håber, at eksemplerne vækker interesse og giver indryk af, hvad og hvordan vi udbreder kendskabet til sognets historie.

År

Tekst

Tidlige virksomheder i Åbyhøj

Søren Frichs Vej fra engareal til erhvervsområde og boliger.

Djursland med Pindstrup, Ryomgaard, Kolindsund, Grenaa, Sangstrup Klint og Sostrup Slot.

Byvandring ad Oehlenschlægersvej og Ludvig Holbergs Vej

Jordbrugets Uddannelsescenter og Dansk Gartneri Museum.

Bygmestre i Åbyhøj 1895 - 1925

Erhvervsaktiviteter langs Silkeborgvej

Åbyboers sprogbrug

Midtjyllands højhed med den genfundne jernbanebro, Jelling, Ravningbroen og Fredericia.

Sport og fritid

Haveforeningen Søvang

Gartneriet Belgrano

Alsang i Parken

Boligforreningernes historie

Byvandring Tousvej

Byvandring Silkeborgvej (Revideret med nye billeder 2013)