Forside

Næste arrangement

Tirsdag den 29. august 2023 kl. 9.00 til 18.00.

Sensommerudflugt: Horsens og omegn med tre muligheder for oplevelser


Se mere under arrangementer


Kalenderen for 2023


 Tryk her for at se en introduktion af kalenderen


Købes på arkivet / biblioteket torsdag 14.30 - 17.30
Opgaver og spørgsmål til medlemmer og alle i Åbyhøj

På generalforsamlingen 21. marts 2023

blev indbudt til deltagelse i en opgave med at finde adresser på butikker der lå på sideveje til Silkeborgvej – men nu er borte. Dette skulle gøres ved at se butiks-annoncer i gamle lokale aviser. Seks medlemmer mødtes 29. marts på Arkivet– og kom hurtigt i gang. Vi opsamler data som ADRESSE, SORTIMENT, KENDSKAB TIL STED, HISTORIER Formål: Opsamling af lokalhistorie + anvendelse ved gåture for fx medlemmer. Gruppen vil mødes igen efter aftale. Du kan være med., fx 2-3 timer.

Det er aktuelt med indtryk og indsigt til belysning af et boligområdes tilblivelse
Vi savner og ønsker indblik i1930’ernes opførelse af boliger og aktuelt en indsigt i og
indtryk fra indflytning og tilflyttere i husene på Chr. Winthers Vej og Henrik Hertz Vej.
Her opførtes i perioden også 5 ejendomme med lejligheder. Mon der er en ejer-, bygge-
og erhvervshistorie at finde om håndværkere og relationer mellem mestre i Åbyhøj ved
opførelsen? Har du et kendskab? Der er ikke begrænsninger,spørg endelig alle i Åbyhøj.
På lignende måde med byggeri og projekt-byggeri på St. Blichers Vej?

Og vores sydlige bydel beliggende mellem jernbanen og åen
Området er undervejs med ændringer i byggeri, beboelse og erhverv.
Historien her er noget overfladisk og sporadisk – og tilknyttet enkelte personers
fortælling og aktiviteter, ofte med interesser ved åen og søen.
Vi vil gerne have nærmere hovedtræk fra områdets nyere historie og udvikling.
Hvem kan give råd og ideer til iværksættelse herom?

Vil du være med ved en af disse opgaver – eller overvejer det, kan du
kontakte os via hjemmesiden Tryk her

Eller ring 40356799 (Gunner Nielsen)
Ved information og iværksættelse får du så besked herom.

Billedserie: Torvet og Silkeborgvej fra Helgesvej til Thorsvej

2022 – 2013 – 2001 – og før

 

På byvandring i 2001 viste og berettede foreningsmedlem Knud Køhler Nielsen medlemmer rundt i forretningslivet i 2001. Senere på året genoplevede vi en aften på biblioteket med billeder og historier – og uden trafikstøj.

I 2013 fotograferede Knud de samme steder, og i 2022 endnu en omgang. For at få større tidsmæssigt perspektiv til nogle af bygningerne, som de var i ældre og ældste tid, er indføjet 30 billeder. Billedserien er nu på ca. 160 billeder. Se billedserien her


Fiskeskindsfabrikken Vituna er i montrerne i bibliotekets forhal

 

Udstillingen i lokalhistorisk foreningens montrer på Åby Bibliotek er blevet skiftet. Den nye udstilling handler om fiskeskindsfabrikken Vituna, der lå på Jakob Knudsens Vej fra 1942, til den lukkede, formentlig i 1948.

I tekst og billeder fortælles om produktionen, produkterne, personalet og der vises en kopi af patent Nr. 66375 fra 1948. Fabrikkens produktion blev til som følge af besættelsens mangel på rigtigt læder, men er nu på vej tilbage blandt andet gennem forsøg på Teknologisk Institut.

Emner og projekter, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


Thorsvej

Thorsvej vil vi gerne have ind i programmet. Den er altfavnende og grænse-markerende. Bygningsmæssigt præsenterer den i dag 125 år med industri, boliger i hele perioden, offentlige service, kultur og merkantile erhverv. Dette, selv om vejen blev anlagt for kun 200 år siden. Vi tager alle årene med!

Der skal søges oplysninger om husene, bygmestre, ejere, erhverv, boliger og beboere langs hele vejen, dvs. såvel nuværende som i tidligere tider. Kontakt Preben Blæsild eller Gunner Nielsen.

 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

I Åbyhøjkalenderen fra 2021 præsenteres hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygnings-ændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919. Bygningshistorien og driften er spændende og dramatisk. Foreninger hørte til her, forretningerne havde gennem handelsstanden messer, kulturlivet udstillinger, foreningers basarer. restaurant og afstemningssted. Med meget, meget mere!

Vi vil finde ind i aktionærkredsen for at få indtryk af sammenhængen til borgerne og virkefelt i Åbyhøj. 

Til foreningsmøde. Ved spørgsmål og medvirken Kontakt Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 eller hjemmesiden.

 

Vil du være med, så kontakt os via hjemmesiden Tryk her  Eller ring 40356799 (Gunner Nielsen)