Forside

Nyt medlem: Oplysninger ved indmeldelse i

Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening
Eller hvis du som medlem vil ændre / bekræfte dine oplysninger


Da vi fremover forventer at udsende nyheder via e-mails, kan du allerede nu indtaste dit ønske herom.

Tryk her


Udstilling på fladskærmen ved montren i bibliotekets forhal:

Der vises for tiden slides, som omhandler Åbyhøjstenens fund i 1925 og transport samme år til Åbyhøj Park.
Disse slides vises i perioden 1.11.2023-31.12.2023.


Åbyhøj-kalenderen med årstallet 2024 fremstilles ikke.
Måske det blot er en pause, som i 1992. Ved seneste møder og på Hjemmesiden er midaldrende
medlemmer opfordret til deltagelse ved kalenderens fremstilling, men!


Unge og ældre overraskes ved opdagelse og indsigt, når billeder fra fortid og nutid sættes
sammen. Det gælder for tilflyttere og gamle åbyhøjere. Vi har mange historiske billeder at tage af,
men andre medlemmers forundringer og opdagelse om billederne må med. Professionel grafiker
og bogtrykkeri indgår.


Salget har været udmærket og køberne betaler gerne. Administration og nye betalingsmåder er
nutidigt, men vi er ved at være gamle. Derfor nødvendigt med nye deltagere.


Kom i arkivet på biblioteket torsdag 14.30-17.30. Her kan du se alle de gamle kalendere og nok få
en del af dem som inspiration. På Hjemmesiden her kan du faktisk se alle årgangene.
Lad os endelig høre og se dine ideer, spørgsmål og kalendertanker. Skriv til os på Hjemmesiden.
Så gerne en kalender 2025!


Kalenderen for 2023


 Tryk her for at se en introduktion af kalenderen


Købes på arkivet / biblioteket torsdag 14.30 - 17.30
Billedserie: Torvet og Silkeborgvej fra Helgesvej til Thorsvej

2022 – 2013 – 2001 – og før

Her kan du helt nært følge og se forandringer ved bygninger, miljøer og særligt handelslivet i 22 år.
På byvandring i 2001 viste og berettede foreningsmedlem Knud Køhler Nielsen medlemmer rundt i forretningslivet i 2001. Senere på året genoplevede vi en aften på biblioteket med billeder og historier – og uden trafikstøj.
I 2013 fotograferede Knud de samme steder, og i 2022 endnu en omgang. For at få større
tidsmæssigt perspektiv til nogle af bygningerne, som de var i ældre og ældste tid, er indføjet 30 billeder. Billedserien er nu på ca. 160 billeder.

Se billedserien her


Opgaver og spørgsmål til medlemmer og alle i Åbyhøj

På generalforsamlingen 21. marts 2023

blev indbudt til deltagelse i en opgave med at finde adresser på butikker der lå på sideveje til Silkeborgvej – men nu er borte. Dette skulle gøres ved at se butiks-annoncer i gamle lokale aviser. Seks medlemmer mødtes 29. marts på Arkivet– og kom hurtigt i gang. Vi opsamler data som ADRESSE, SORTIMENT, KENDSKAB TIL STED, HISTORIER Formål: Opsamling af lokalhistorie + anvendelse ved gåture for fx medlemmer. Gruppen vil mødes igen efter aftale. Du kan være med., fx 2-3 timer.

Og vores sydlige bydel beliggende mellem jernbanen og åen
Området er undervejs med ændringer i byggeri, beboelse og erhverv.
Historien her er noget overfladisk og sporadisk – og tilknyttet enkelte personers
fortælling og aktiviteter, ofte med interesser ved åen og søen.
Vi vil gerne have nærmere hovedtræk fra områdets nyere historie og udvikling.
Hvem kan give råd og ideer til iværksættelse herom?

Vil du være med ved en af disse opgaver – eller overvejer det, kan du
kontakte os via hjemmesiden Tryk her

Eller ring 40356799 (Gunner Nielsen)
Ved information og iværksættelse får du så besked herom.

Projekt, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

I Åbyhøjkalenderen fra 2021 præsenteres hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygnings-ændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919. Bygningshistorien og driften er spændende og dramatisk. Foreninger hørte til her, forretningerne havde gennem handelsstanden messer, kulturlivet udstillinger, foreningers basarer. restaurant og afstemningssted. Med meget, meget mere!

Vi vil finde ind i aktionærkredsen for at få indtryk af sammenhængen til borgerne og virkefelt i Åbyhøj. 

Til foreningsmøde. Ved spørgsmål og medvirken Kontakt Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 eller hjemmesiden.

 

Vil du være med, så kontakt os via hjemmesiden Tryk her  Eller ring 40356799 (Gunner Nielsen)