Forside

Åbyhøj-kalenderen – også i 2024?

Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forenings 32 kalendere har siden 1991 bragt ca. 550 billeder og historie med oplysninger og beretninger om liv og forandringer i Åbyhøj i 125 år. Der er stadig billeder og ideer at finde eller opdage!

Men nu er der brug for andre medlemmer ved valg af billeder og tekster samt til organisering og administrationen af salgets betalingsmåder i forretninger i Åbyhøj.

Ved salget op mod jul supplerer andre medlemmer.

 

I arbejdet deltager professionel grafiker ved opsætning af billeder og tekster. Trykning sker på bogtrykkeri og suppleres med plakater.  

I de senere år er der også lagt nutidige motiver ind i kalenderne, så tid og sted træder frem og viser udvikling i by og liv. Det gælder markante ændringer i bybilledet og personlig erhvervshistorie.

Fx kalender 2023:

Forsiden med Søren Frichs Vej.

Marts på Ydunsvej 28.

August med bager John Rasmussen i Solgaarden.

September om tiden med vej over åen til Viby.

Oktober historie om fjernvarme og elværk i to tider.

Kalenderarbejdet foregår i september og ind i oktober.

Derfor søger vi lige nu og her medlemmer til deltagelse i arbejdet/opgaven. Hvis du vil høre mere, være med eller finde ud af det, er der introduktion og præsentation af muligheder, ideer og chancer.

Sted: Arkivet på Åby Bibliotek.

Torsdag den 31.8. eller torsdag den 7.9. Begge dage kl. 15.


For oplysninger om muligheder og introduktion. Kontakt Gunner Nielsen – tlf. 40356799, skriv til os på foreningens hjemmeside Tryk her 


Næste arrangement:

Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19.00 på biblioteket.

Aaby Fjernvarme

Fjernvarme blev populært i slutningen af 1950’erne. I Åbyhøj var der en vis tøven hos grundejerforeninger og kommunen. Aaby Fjernvarme a.m.b.a. blev således stiftet på privat initiativ 1.10.1963 og leverede varme indtil selskabet blev overdraget til Århus Kommune marts 1978. Vi omtaler de vigtigste begivenheder i selskabets historie.

Fri adgang. Ikke tilmelding. Pris 20 kr. inkl. Kaffe/te og brød.

Kalenderen for 2023


 Tryk her for at se en introduktion af kalenderen


Købes på arkivet / biblioteket torsdag 14.30 - 17.30
Opgaver og spørgsmål til medlemmer og alle i Åbyhøj

På generalforsamlingen 21. marts 2023

blev indbudt til deltagelse i en opgave med at finde adresser på butikker der lå på sideveje til Silkeborgvej – men nu er borte. Dette skulle gøres ved at se butiks-annoncer i gamle lokale aviser. Seks medlemmer mødtes 29. marts på Arkivet– og kom hurtigt i gang. Vi opsamler data som ADRESSE, SORTIMENT, KENDSKAB TIL STED, HISTORIER Formål: Opsamling af lokalhistorie + anvendelse ved gåture for fx medlemmer. Gruppen vil mødes igen efter aftale. Du kan være med., fx 2-3 timer.

Og vores sydlige bydel beliggende mellem jernbanen og åen
Området er undervejs med ændringer i byggeri, beboelse og erhverv.
Historien her er noget overfladisk og sporadisk – og tilknyttet enkelte personers
fortælling og aktiviteter, ofte med interesser ved åen og søen.
Vi vil gerne have nærmere hovedtræk fra områdets nyere historie og udvikling.
Hvem kan give råd og ideer til iværksættelse herom?

Vil du være med ved en af disse opgaver – eller overvejer det, kan du
kontakte os via hjemmesiden Tryk her

Eller ring 40356799 (Gunner Nielsen)
Ved information og iværksættelse får du så besked herom.

Billedserie: Torvet og Silkeborgvej fra Helgesvej til Thorsvej

2022 – 2013 – 2001 – og før

 

På byvandring i 2001 viste og berettede foreningsmedlem Knud Køhler Nielsen medlemmer rundt i forretningslivet i 2001. Senere på året genoplevede vi en aften på biblioteket med billeder og historier – og uden trafikstøj.

I 2013 fotograferede Knud de samme steder, og i 2022 endnu en omgang. For at få større tidsmæssigt perspektiv til nogle af bygningerne, som de var i ældre og ældste tid, er indføjet 30 billeder. Billedserien er nu på ca. 160 billeder. Se billedserien her


Fiskeskindsfabrikken Vituna er i montrerne i bibliotekets forhal

 

Udstillingen i lokalhistorisk foreningens montrer på Åby Bibliotek er blevet skiftet. Den nye udstilling handler om fiskeskindsfabrikken Vituna, der lå på Jakob Knudsens Vej fra 1942, til den lukkede, formentlig i 1948.

I tekst og billeder fortælles om produktionen, produkterne, personalet og der vises en kopi af patent Nr. 66375 fra 1948. Fabrikkens produktion blev til som følge af besættelsens mangel på rigtigt læder, men er nu på vej tilbage blandt andet gennem forsøg på Teknologisk Institut.

Projekt, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

I Åbyhøjkalenderen fra 2021 præsenteres hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygnings-ændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919. Bygningshistorien og driften er spændende og dramatisk. Foreninger hørte til her, forretningerne havde gennem handelsstanden messer, kulturlivet udstillinger, foreningers basarer. restaurant og afstemningssted. Med meget, meget mere!

Vi vil finde ind i aktionærkredsen for at få indtryk af sammenhængen til borgerne og virkefelt i Åbyhøj. 

Til foreningsmøde. Ved spørgsmål og medvirken Kontakt Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 eller hjemmesiden.

 

Vil du være med, så kontakt os via hjemmesiden Tryk her  Eller ring 40356799 (Gunner Nielsen)