Forside

Det lokalhistoriske program med arrangementer, aktiviteter og tilbud fra maj 2022 til marts 2023 er på plads.
Tryk her for at se de nærmere detaljer

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.00 på biblioteket.

Udskiftning og udflytning af Aaby Bys Mark i 1822 Sådan gik det for sig!

Syv gårde og fæstere med familie skulle flytte ud. Hvem ville helst eller helst ikke og hvad så? Mange spørgsmål herom er ikke tidligere belyst. Vi har ”fundet” de håndskrevne spørgsmål, forhandlinger og beslutninger, som de lå fra 1822.

Fri adgang, Ikke tilmelding. Pris 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. Også indbydelse via K40.

Se mere her

Projekt: Min tilknytning til Åbyhøj


I 2014 leverede en del borgere historier, betragtninger og indtryk om Åbyhøj. Vi bringer her hele historier og uddrag. Denne gang:

"Bakker". Skrevet af Ellen Ørgaard, elev fra Åby Skole.

Se under Fortællinger og Billeder  – Fortællinger fra Åbyhøj. 


Lokalhistorie når medlemmerne blander sig!

 

Arkivets SKÆRM i bibliotekets forhal

De lokalhistoriske visninger på skærmen vækker umiddelbar interesse, når borgere kommer til biblioteket. Igennem årene er vist serier af billeder med tekster om hverdagsliv, arbejdsliv, forandringer i bybilledet, foreninger, gamle kort og stemninger fra torvedag og friluftforestillinger i parken m.m..

Vi vil gerne vise serie med billeder og forklarende tekster fra din arbejdsplads eller dit arbejdsliv. Måske du er optaget af forandringer af anlæg i det område, du bor i eller den vej, du dagligt går: Vejen til skole, kirken, biblioteket og indkøb - eller bussen. Du tager billeder, og vi får et tids- og stemningsbillede. 

Kontakt Niels Løgager Nielsen på arkivet (torsdag 14.30-17.30) eller telefon 20 24 51 80.  

 

Lokalhistorisk forenings to MONTRER i bibliotekets forhal

Udstillingerne i montrerne har tilsvarende opmærksomhed. Her er det tilmed muligt at udstille ting og sager.

Vi søger altid billeder fra forretninger, gerne indendørs.

Sammen med en lille fortælling om dit arbejde, et erhverv eller en interesse, kan vises værktøj, pokaler, plakater, legetøj eller de ting fra barndommen, som du ikke nænner at skille dig af med. På samme måde billeder, forklaringer og fortællinger om selv den mindste legeplads. Måske en beretning fra en opdagelsesrejse i Åbyhøj.

Vi er selvfølgelig behjælpelige med at arrangere en udstilling, der typisk kunne vare 2-3 måneder. Kontakt Erland Wittus på arkivet torsdag eftermiddag eller telefon 22 72 82 30.

Kalenderen for 2022 er nu udkommet Tryk her for at se en introduktion   af kalenderen

 og hvor kalenderen kan købes
Kalenderbillede for september2022
Tryk på billedet

Emner og projekter, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


Åbyhøj 1945-1955

Arrangement i 2022-23

Afsættet til en aften med perioden 1945-55 i Åbyhøj søges med baggrund i voksne og børn, fællesskaber, virksomheder, arbejde og uddannelse samt mangler og savn i Besættelsestiden. Med afsæt her plus antagelser prøver vi at belyse og beskrive nye og bemærkelsesværdige forhold i perioden 45-55. Det kunne være nye grupper af tilflyttere, unges gøremål, foreningsdannelser og ændringer i erhverv og uddannelser. Offentlig service - fx skoler, handel fra butik og vogn, trafik og byggeri m.m. hører også med, men fokus er også efterkrigstidens nye tilflyttere til et nyt Åbyhøj med samvær, interesser, modspil og samspil!

Se, det kan foreningens bestyrelse ikke selv dække i bredde og nuancer. Vi må have vinkler og indfald, fortællinger, beretninger og oplysninger som inspiration fra borgere.

Kontakt Arne Rasmussen tlf. 2310 1875 og Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.  

 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

2021 udgaven af Åbyhøjkalenderen fra lokalhistorisk forening bringer Hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygningsændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919.

Vi søger at belyse og beskrive historien om bygningen, styring, aktiviteterne der og involverede borgere. Dertil naturligvis stedet som aktør i kulturlivet og som virksomhed og virkefelt i Åbyhøj. Som skriftligt kapitel til lokalhistorien er det centralt og fremlagt på foreningsmøde genkendeligt for mange.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Engen, Søren Frichs Vej, Marken, Erhverv og Åbyen

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

Usagte og udtrykte ideer, forestillinger og forventninger var på dagsordenen i Aarhus byråd igennem 18 år, da man var uenige om køb af en tiendedel af Åbyhøj. Hvordan gik det til? Hvorfor derefter 50 år med ingen-ting for nogen og meget for andre! En offentlig kamp fra 1900-1919 med stor opmærksomhed belyser også den trafikale infrastruktur i Aarhus kommune med banegårde, dobbeltspor, banegrav og Ringgadebro.

Kildematerialet er sidevis i byrådsprotokoller og store opsætninger i aviser. Historien er også tænkt som ”link” til nutidens Åbyen på Søren Frichs Vej. En oplagt beretning til arkivet og foreningens medlemmer.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe eller sondere, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside. Se januar-billede i foreningens kalender 2021.

 

Måske du undervejs har fået tanker i retning af et nyt tema eller emne