Årsprogram for perioden fra maj 2021 til marts 2022

er udsendt til alle medlemmer. Tryk her for at se de nærmere detaljer.


I montrerne i forhallen på Åby Bibliotek har vi en lille udstilling

om købmænd i Åbyhøj anno 1963.

 

Vi hører ofte at der i 1950 og 1960’erne var en købmand på hvert andet gadehjørne og med 2 brugsforretninger, 1 supermarked (Jaco) og 28 selvstændige købmænd, så var Åbyhøj også godt forsynet med købmænd.

Vi viser, hvor forretningerne var placeret og har endvidere fotos og fakta fra nogle af disse forretninger.

Åby Bibliotek fylder 50 år –
og er på skærmen i forhallen på Åby Bibliotek

 

Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv har produceret en billedkavalkade over, hvad der i årenes løb er sket på vores bibliotek: modeshow, middelalderdage, børnebogsfestival med meget mere.

Udstillingen bygger på bibliotekets egne billeder, som er afleveret til arkivet.
Den kan ses på arkivets skærm i bibliotekets forhal til udgangen af 2021.

Kalenderen for 2022 er nu udkommet Tryk her for at se en introduktion af kalenderen

 og hvor kalenderen kan købes
Fra foreningens generalforsamling 18. august 2021

 

Referat fra foreningens årlige generalforsamling plejer at blive udsendt i maj måned sammen med kommende års program. Da generalforsamlingen til afholdelse 15.03.2021 blev udsat, udsendte bestyrelsen 12. maj program for 2021-2022. Derfor her kort om generalforsamlingen 18. august.

 

Dirigent.

Per Godsk blev valgt som dirigent.

Formandens beretning.

Gunner Nielsen omtalte de forløbne to års arrangementer som forstyrret af Corona-situationen, hvor meget måtte overvejes og tilpasses. Af de 12 programsatte arrangementer i 2019-2021 gennemførtes ni, et arrangement blev udsat til 4.10.2021, en generalforsamling aflyst og dette års udsat til 18.08.2021.

Aftenerne i salen på biblioteket samlede hver ca. 50 deltagere og tilsvarende på de to busudflugter. 

Arrangementerne kan beskrives som belysning af og fortælling om interesser, emner og sager med faglig karakter fx ud fra lokalt historisk stof. Andre foredrag har også afspejlet eller været præget af personlige erindringer med relation til Åbyhøj.

Kalender. Uændret salg af Kalender 2020, lidt svagere for Kalender 2021. En del medlemmer bemærker forhold i Åbyhøj, som med kalenderen går op for dem!

Kalender 2022 præsenterer og behandler overraskende temaer og historier. Glæd jer blot!

Foreningens hjemmeside har fået en ny opgave. Her findes oplysninger om ændringer, som man også kan få ved telefonisk kontakt til bestyrelsesmedlemmer. (Eksempler som fremmøde ved aflysninger og udsættelser). Opslag svinger mellem 40 og 80 opslag pr. dag svarende til 17.000-18.000 årligt. Bemærk historier fra medlemmer under Fortællinger og billeder.

Udstillinger og skærm i forhallen. Lige inden sommerferien kom der nyt op her.

Medlem Lilian Vangberg har lavet udstillingen om Parken og valgt materialer. Lilian har skrevet ”Mine tanker” desangående. De står i en holder på montren.

Omkring 1. oktober kommer ny visning på skærmen og ny udstilling i montrerne i begyndelsen af november.

Omdeling af foreningens breve i Åbyhøj, Brabrand og dele af Hasle. Foregår i kvalitetsmæssig top-standard. Flytninger og sporing af ny adresse klares.

10 omdelere i 12 år. To udskiftninger undervejs med medlemmer fra venteliste, som vi hermed ønsker suppleret.

Fra og ved hjælp af medlemmer og andre. Flemming Møller Sørensen reflekterede på vores anmodning om hjælp til afskrivning af papirudgaver af beretninger fra medlemmer, så vi får dem digitalt - som filer.

Andre medlemmer må meget gerne være med: Fra læselig maskinskrift afskrives til et dokument, som vi efterfølgende gennemser sammen!

Fra Kirsten Mærsk / Arne Pedersen: Film fra Åbyhøj Jernstøberi 1960.

Beretning godkendt.

 

Arkivet.

Niels omdelte beretning for 2019. Arkivfunktionen har lidt i perioden, men er nu i gang som før med Niels og Erland om torsdagen. Else og Kirsten arbejder onsdag med billedregistrering. Niels søger medhjælper til at indgå i arkivets modtagelse og registrering af arkivalier og billeder.  Forslag om at kontakte de to skoler. Opslag lægges på arkivets hjemmeside. 

 

Regnskab.

Regnskab omdelt og gennemgået. Godkendt.

 

Arbejdsplan for 2021.

Årsprogram med arrangementer udsendt 12. maj 2021. Findes også på Hjemmesiden.

Medlemmers beskæftigelse med arkivets materialer. Som ovenfor nævnt renskrivning, udredning og samling til præsentation. Fx til montre. Se hjemmesidens emner lidt længere nede på Forsiden.

Vi søger skildringer fra det frie legeliv - tidsbilleder om legesteder i Åbyhøj

Kontakt bestyrelsen for inspiration.

Godkendt uændret kontingent: kr. 50 pr. medlem.

 

Valg.

Genvalg på alle poster.

 

Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter ved tilføjelse til § 5, stk. 5 blev vedtaget.

 

 

Projekt: Min tilknytning til Åbyhøj


I 2014 leverede en del borgere historier, betragtninger og indtryk om Åbyhøj. Vi bringer her hele historier og uddrag. Denne gang:

Åbyhøj set med rod i Åbyhøj Vest. Skrevet af Bjørn Fonvig.

Åbyhøj – et tankespring. Skrevet af Poul Helge Andersen.

Se under Fortællinger og Billeder  – Fortællinger fra Åbyhøj. 


Emner og projekter, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


Danmarks første dieselbil

Arrangement marts 2022

Dieselbiler er ikke så populære for tiden, men i 1930-erne blev de anset for fremtidens køretøj. I forlængelse af Frich’s fabrikkers diesellokomotiver eksperimenterede fabrikken med at lave Danmarks første dieselbil. Der er her tale om rutebiler med dieselmotorer.  I slutningen af 1930-erne lykkedes det at sælge rutebiler til blandt andet Frederikssund og Københavns kommuner, men formentlig på grund af 2. Verdenskrig synes produktionen at være ophørt.

Så hvis nogen skulle ligge inde med viden om denne niche af Frich’s fabrikkers produktion, fx beretninger du måtte have hørt eller hørt om, måske billeder, tegninger og artikler, kunne det samlet beskrive produktudvikling og fremstilling i Åbyhøj og præsenteres en aften for foreningens medlemmer. Vi hører gerne fra dig. Kontakt Niels Løgager Nielsen tlf. 2024 5180 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Åbyhøj 1945-1955

Arrangement i 2022-23

Afsættet til en aften med perioden 1945-55 i Åbyhøj søges med baggrund i voksne og børn, fællesskaber, virksomheder, arbejde og uddannelse samt mangler og savn i Besættelsestiden. Med afsæt her plus antagelser prøver vi at belyse og beskrive nye og bemærkelsesværdige forhold i perioden 45-55. Det kunne være nye grupper af tilflyttere, unges gøremål, foreningsdannelser og ændringer i erhverv og uddannelser. Offentlig service - fx skoler, handel fra butik og vogn, trafik og byggeri m.m. hører også med, men fokus er også efterkrigstidens nye tilflyttere til et nyt Åbyhøj med samvær, interesser, modspil og samspil!

Se, det kan foreningens bestyrelse ikke selv dække i bredde og nuancer. Vi må have vinkler og indfald, fortællinger, beretninger og oplysninger som inspiration fra borgere.

Kontakt Arne Rasmussen tlf. 2310 1875 og Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.  

 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

2021 udgaven af Åbyhøjkalenderen fra lokalhistorisk forening bringer Hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygningsændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919.

Vi søger at belyse og beskrive historien om bygningen, styring, aktiviteterne der og involverede borgere. Dertil naturligvis stedet som aktør i kulturlivet og som virksomhed og virkefelt i Åbyhøj. Som skriftligt kapitel til lokalhistorien er det centralt og fremlagt på foreningsmøde genkendeligt for mange.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Engen, Søren Frichs Vej, Marken, Erhverv og Åbyen

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

Usagte og udtrykte ideer, forestillinger og forventninger var på dagsordenen i Aarhus byråd igennem 18 år, da man var uenige om køb af en tiendedel af Åbyhøj. Hvordan gik det til? Hvorfor derefter 50 år med ingen-ting for nogen og meget for andre! En offentlig kamp fra 1900-1919 med stor opmærksomhed belyser også den trafikale infrastruktur i Aarhus kommune med banegårde, dobbeltspor, banegrav og Ringgadebro.

Kildematerialet er sidevis i byrådsprotokoller og store opsætninger i aviser. Historien er også tænkt som ”link” til nutidens Åbyen på Søren Frichs Vej. En oplagt beretning til arkivet og foreningens medlemmer.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe eller sondere, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside. Se januar-billede i foreningens kalender 2021.

 

Måske du undervejs har fået tanker i retning af et nyt tema eller emne