Årsprogram for perioden fra maj 2021 til marts 2022

er udsendt til alle medlemmer. Tryk her for at se de nærmere detaljer.


PARKEN i Åbyhøj som udstilling i forhallen på Åby Bibliotek

 

Historier og billeder fra Parkens første 100 år er samlet og præsenteres i de to montrer af Lilian Vangberg fra lokalhistorisk forening.

De skriftlige materialer og billeder viser det kommunale lystanlægs udtryk, liv og brug som opfindsomt og engagerende, men også i konkret afspejling af forandringerne i Åbyhøj. I nogle tider som børnenes legeplads, altid for foreninger og i perioder folkelige møder og festligheder samt friluftforestillinger. Lige nu er petanque ude og fitness er inde.

Udstillingen blev åbnet 10. juni og varer til omkring 1. oktober.

Åby Bibliotek fylder 50 år –
og er på skærmen i forhallen på Åby Bibliotek

 

Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv har produceret en billedkavalkade over, hvad der i årenes løb er sket på vores bibliotek: modeshow, middelalderdage, børnebogsfestival med meget mere.

Udstillingen bygger på bibliotekets egne billeder, som er afleveret til arkivet.
Den kan ses på arkivets skærm i bibliotekets forhal til udgangen af 2021.

Kalenderen for 2021  Tryk her for at se mere.

Introduktion, pris og hvor den kan købes


Tryk på billedet til højre for at se billedet fra november kalenderen med tekst

Projekt: Min tilknytning til Åbyhøj


I 2014 leverede en del borgere historier, betragtninger og indtryk om Åbyhøj. Vi bringer her hele historier og uddrag. Denne gang:

Åbyhøj set med rod i Åbyhøj Vest. Skrevet af Bjørn Fonvig.

Åbyhøj – et tankespring. Skrevet af Poul Helge Andersen.

Se under Fortællinger og Billeder  – Fortællinger fra Åbyhøj. 


Emner og projekter, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


Danmarks første dieselbil

Arrangement marts 2022

Dieselbiler er ikke så populære for tiden, men i 1930-erne blev de anset for fremtidens køretøj. I forlængelse af Frich’s fabrikkers diesellokomotiver eksperimenterede fabrikken med at lave Danmarks første dieselbil. Der er her tale om rutebiler med dieselmotorer.  I slutningen af 1930-erne lykkedes det at sælge rutebiler til blandt andet Frederikssund og Københavns kommuner, men formentlig på grund af 2. Verdenskrig synes produktionen at være ophørt.

Så hvis nogen skulle ligge inde med viden om denne niche af Frich’s fabrikkers produktion, fx beretninger du måtte have hørt eller hørt om, måske billeder, tegninger og artikler, kunne det samlet beskrive produktudvikling og fremstilling i Åbyhøj og præsenteres en aften for foreningens medlemmer. Vi hører gerne fra dig. Kontakt Niels Løgager Nielsen tlf. 2024 5180 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Åbyhøj 1945-1955

Arrangement i 2022-23

Afsættet til en aften med perioden 1945-55 i Åbyhøj søges med baggrund i voksne og børn, fællesskaber, virksomheder, arbejde og uddannelse samt mangler og savn i Besættelsestiden. Med afsæt her plus antagelser prøver vi at belyse og beskrive nye og bemærkelsesværdige forhold i perioden 45-55. Det kunne være nye grupper af tilflyttere, unges gøremål, foreningsdannelser og ændringer i erhverv og uddannelser. Offentlig service - fx skoler, handel fra butik og vogn, trafik og byggeri m.m. hører også med, men fokus er også efterkrigstidens nye tilflyttere til et nyt Åbyhøj med samvær, interesser, modspil og samspil!

Se, det kan foreningens bestyrelse ikke selv dække i bredde og nuancer. Vi må have vinkler og indfald, fortællinger, beretninger og oplysninger som inspiration fra borgere.

Kontakt Arne Rasmussen tlf. 2310 1875 og Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.  

 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

2021 udgaven af Åbyhøjkalenderen fra lokalhistorisk forening bringer Hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygningsændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919.

Vi søger at belyse og beskrive historien om bygningen, styring, aktiviteterne der og involverede borgere. Dertil naturligvis stedet som aktør i kulturlivet og som virksomhed og virkefelt i Åbyhøj. Som skriftligt kapitel til lokalhistorien er det centralt og fremlagt på foreningsmøde genkendeligt for mange.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Engen, Søren Frichs Vej, Marken, Erhverv og Åbyen

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

Usagte og udtrykte ideer, forestillinger og forventninger var på dagsordenen i Aarhus byråd igennem 18 år, da man var uenige om køb af en tiendedel af Åbyhøj. Hvordan gik det til? Hvorfor derefter 50 år med ingen-ting for nogen og meget for andre! En offentlig kamp fra 1900-1919 med stor opmærksomhed belyser også den trafikale infrastruktur i Aarhus kommune med banegårde, dobbeltspor, banegrav og Ringgadebro.

Kildematerialet er sidevis i byrådsprotokoller og store opsætninger i aviser. Historien er også tænkt som ”link” til nutidens Åbyen på Søren Frichs Vej. En oplagt beretning til arkivet og foreningens medlemmer.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe eller sondere, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside. Se januar-billede i foreningens kalender 2021.

 

Måske du undervejs har fået tanker i retning af et nyt tema eller emne