Forside

Kalenderen for 2023


 Tryk her for at se en introduktion   af kalenderen


og hvor kalenderen kan købes
Hvor er dette relief?

Hvem er personen?

Hvorfor er relieffet der?

Billedserie: Torvet og Silkeborgvej fra Helgesvej til Thorsvej

2022 – 2013 – 2001 – og før

 

På byvandring i 2001 viste og berettede foreningsmedlem Knud Køhler Nielsen medlemmer rundt i forretningslivet i 2001. Senere på året genoplevede vi en aften på biblioteket med billeder og historier – og uden trafikstøj.

I 2013 fotograferede Knud de samme steder, og i 2022 endnu en omgang. For at få større tidsmæssigt perspektiv til nogle af bygningerne, som de var i ældre og ældste tid, er indføjet 30 billeder. Billedserien er nu på ca. 160 billeder. Se billedserien her

 

Dette kendte spørgsmål vil vi gerne have dig med til at svare på:

Hvor lå alle de forretninger, der engang var andre steder i Åbyhøj?

Hvordan så de ud, hvorfor forsvandt de og hvornår?

Hvem drev disse forretninger og virksomheder? 

Du kan være med til et overkommeligt arbejde med at finde adresserne i Aabyhøj Avis eller i Grundejerforeningens månedsblad.

Kontakt Gunner Nielsen fra foreningen, tlf. 86 15 95 45 / 40 35 67 99. Vi finder så et par timer til arbejdet sammen med aviserne og en kop kaffe. Og måske ved du mere, så vi får mere historie på.  

Foreningens montrer i forhallen på biblioteket


Efter en periode med diverse billeder fra Åby Skole, drejer det sig nu om

Gammelgaardsskolen med billeder, avisudklip, dokumenter og historie. Her er det navnlig med fokus på de første år fra skolens etablering i 1960’erne og op til slutningen af 1980’erne. Vi håber at kunne tilføje om de senere årtier og give indtryk fra nyere tid.

Projekt: Min tilknytning til Åbyhøj

 

I 2014 leverede en del borgere historier, betragtninger og indtryk om Åbyhøj. Vi bringer her hele fortællinger og uddrag fra de bidrag, vi fik.

Denne gang er det ”Åbyhøj Liv” skrevet af Lis Brøndberg med oplevelser fra Silkeborgvej, som kan give tanker til billeder og tekst i 2023-kalenderen, januar måned. Her er fortællingen direkte:

 

Åbyhøj liv
Jeg er årgang 1960, er født og opvokset i Åbyhøj. Bor her stadig og elsker denne dejlige forstad.
Meget er ændret, siden jeg var barn, husker min barndom som meget lykkelig.
 
Husker specielt meget omkring forretningerne:
Der var ostehandleren med vand, der fascinerende løb ned ad vinduerne.
Der var fiskehandleren, der havde ål og fladfisk i et stort bassin.
Der var slagteren, der når vi kom, altid gav en rød pølse til mig.
Der var slikmutter, fru Væhling, skrap, men jeg kunne få en rund chokolade is samt en Yankie Bar for en krone, så var lykken gjort.
Der var pølse Viggo, hvor vi købte en "kradser" for vist nok 20 øre.
Der var den hyggelige og rare købmand Bentzon, der lugtede rart, og han havde god kandis.
 
Jeg kunne blive ved med gode mindeværdige oplevelser, det var et godt sted at være barn.
Vil også lige nævne, at jeg gjorde rent og hyggede mig i eget hus, et lille forladt kolonihavehus, der lå på den grund, hvor Kvickly ligger i dag. Husker jeg løb ud og stoppede en mand på en bulldozer, for der var en kat med killinger.

Jeg husker også mange gemmelege på grunden på Nordrevej, hvor der er ældreboliger i dag, men dengang en gammel forladt industriejendom.
 
Håber og tror at Åbyhøj også i dag er et godt sted at være barn, selvom byen har ændret sig.
Synes selv det også er en god by at være voksen i.

 

Se under Fortællinger og BillederFortællinger fra Åbyhøj. Her finder du nu syv fortællinger fra projektet.


Emner og projekter, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


Åbyhøj 1945-1955

Arrangement i 2022-23

Afsættet til en aften med perioden 1945-55 i Åbyhøj søges med baggrund i voksne og børn, fællesskaber, virksomheder, arbejde og uddannelse samt mangler og savn i Besættelsestiden. Med afsæt her plus antagelser prøver vi at belyse og beskrive nye og bemærkelsesværdige forhold i perioden 45-55. Det kunne være nye grupper af tilflyttere, unges gøremål, foreningsdannelser og ændringer i erhverv og uddannelser. Offentlig service - fx skoler, handel fra butik og vogn, trafik og byggeri m.m. hører også med, men fokus er også efterkrigstidens nye tilflyttere til et nyt Åbyhøj med samvær, interesser, modspil og samspil!

Se, det kan foreningens bestyrelse ikke selv dække i bredde og nuancer. Vi må have vinkler og indfald, fortællinger, beretninger og oplysninger som inspiration fra borgere.

Kontakt Arne Rasmussen tlf. 2310 1875 og Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.  

 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

2021 udgaven af Åbyhøjkalenderen fra lokalhistorisk forening bringer Hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygningsændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919.

Vi søger at belyse og beskrive historien om bygningen, styring, aktiviteterne der og involverede borgere. Dertil naturligvis stedet som aktør i kulturlivet og som virksomhed og virkefelt i Åbyhøj. Som skriftligt kapitel til lokalhistorien er det centralt og fremlagt på foreningsmøde genkendeligt for mange.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Engen, Søren Frichs Vej, Marken, Erhverv og Åbyen

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

Usagte og udtrykte ideer, forestillinger og forventninger var på dagsordenen i Aarhus byråd igennem 18 år, da man var uenige om køb af en tiendedel af Åbyhøj. Hvordan gik det til? Hvorfor derefter 50 år med ingen-ting for nogen og meget for andre! En offentlig kamp fra 1900-1919 med stor opmærksomhed belyser også den trafikale infrastruktur i Aarhus kommune med banegårde, dobbeltspor, banegrav og Ringgadebro.

Kildematerialet er sidevis i byrådsprotokoller og store opsætninger i aviser. Historien er også tænkt som ”link” til nutidens Åbyen på Søren Frichs Vej. En oplagt beretning til arkivet og foreningens medlemmer.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe eller sondere, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside. Se januar-billede i foreningens kalender 2021.