Foreningens generalforsamling finder sted onsdag den 18. august 2021

 

Den 2. februar udsendte vi indkaldelse til generalforsamling den 15. marts med reservedato 4. maj, men ikke gennemførligt. I den først kommende tid er det stadig ikke muligt at gennemføre arrangementer i bibliotekets sal med et deltagertal, der svarer til en generalforsamling. Derfor generalforsamling onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 på Åby Bibliotek.

Meddelelsen om denne ændring bringes kun her på hjemmesiden. Vi håber flytningen ses, og den må gerne spredes!

Det sker i midten af maj: Til alle medlemmer udsendes en lidt mere officiel indkaldelse til generalforsamlingen. Dog på den måde, at der ikke udsendes en ny dagsorden, men henvises til udgaven fra 2. februar. Se evt. Vedtægter på hjemmesiden. Det kan oplyses, at alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er villige til genvalg. Det nye årsprogram vil blive vedlagt. Da det også er tid til betaling af kontingent vedlægges indbetalingskort for betaling af kr. 50.

NB. Efter sidste års opfordring har vi fået henvendelser om at have en finger med i spillet samt ideer til og medvirken ved forberedelse af lokalhistoriske emner og aktiviteter- og det er ikke bestyrelsen, der bestemmer! Bare sig til

Arbejdet med kommende års program er gennemført. Årsprogrammet udsendes i maj og beskrive detaljer om indhold og tilmelding, hvor det er nødvendigt.  Om programmet kort:


Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00. Byvandring i Gjellerup Skov om de omfattende og specielle anlæg til bortledning af overfladevand fra dele af Åbyhøj.

Mødested parkeringsplads ved indkørsel til Åbyhøjgård.


August/september – en hverdag 2021. Udflugt til det gamle grænseland med bl.a. Skibelund, Genforeningsbroen, Christiansfeld, Frederikshøj, Skamlingsbanken og evt. Rødding.


4 oktober 2021. Tidligere tiders kollektiver i Åbyhøj: Fire indlæg, fire kollektiver.


9 november 2021. Firma Sofus Westermann og samspil med Ole Henrik Laubs bog ”Bag havelågen i Åbyhøj”. Præsentation af foreningens kalender 2022.


28. februar 2022. Belysning af hvad og hvordan O.I. Offersen som sognerådsformand satte sit præg på i Åbyhøj 1917-52.


22. marts 2022. Generalforsamling.

Kalenderen for 2021  Tryk her for at se mere.

Introduktion, pris og hvor den kan købes


Tryk på billedet til højre for at se billedet fra maj kalenderen med tekst

Emner og projekter, hvor vi gerne vil inddrage dig og dine ideer, spørgsmål, synspunkter og oplysninger


Om tidligere sognerådsformand O.I. Offersen.

Ved et arrangement i februar 2022 vil vi sætte fokus på O.I. Offersen. Få har som han sat sit præg på udviklingen i Åbyhøj.

Vi vil gennem avisartikler, sognerådsreferater etc. prøve at få belyst:

  • Hvorfor og hvordan fandt OIO frem til at bosætte sig i Åbyhøj?
  • Hvilken betydning fik det for Åbyhøj, at OIO også var aktiv i amtsråd og landsting?
  • Hvordan ønskede han kommunen sammensat – boligforeninger, private huse?
  • Hvordan blev kommunen styret, forhold til erhvervsliv, politiske modstandere etc?
  • Hvem fik ideen og fik realiseret, at Aabystenen i Parken blev ændret til OIO´s mindesmærke?

Vi vil gerne prøve at tegne et så nuanceret billede af personen og politikeren O.I.Offersen som muligt, så har du erindringer, anekdoter eller anden viden om OIO, vil vi gerne høre fra dig.

Arne Sørensen tlf. 2267 9181        Preben Blæsild tlf. 2986 0344        Arne Rasmussen tlf. 2310 1875


Danmarks første dieselbil

Arrangement marts 2022

Dieselbiler er ikke så populære for tiden, men i 1930-erne blev de anset for fremtidens køretøj. I forlængelse af Frich’s fabrikkers diesellokomotiver eksperimenterede fabrikken med at lave Danmarks første dieselbil. Der er her tale om rutebiler med dieselmotorer.  I slutningen af 1930-erne lykkedes det at sælge rutebiler til blandt andet Frederikssund og Københavns kommuner, men formentlig på grund af 2. Verdenskrig synes produktionen at være ophørt.

Så hvis nogen skulle ligge inde med viden om denne niche af Frich’s fabrikkers produktion, fx beretninger du måtte have hørt eller hørt om, måske billeder, tegninger og artikler, kunne det samlet beskrive produktudvikling og fremstilling i Åbyhøj og præsenteres en aften for foreningens medlemmer. Vi hører gerne fra dig. Kontakt Niels Løgager Nielsen tlf. 2024 5180 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Åbyhøj 1945-1955

Arrangement i 2022-23

Afsættet til en aften med perioden 1945-55 i Åbyhøj søges med baggrund i voksne og børn, fællesskaber, virksomheder, arbejde og uddannelse samt mangler og savn i Besættelsestiden. Med afsæt her plus antagelser prøver vi at belyse og beskrive nye og bemærkelsesværdige forhold i perioden 45-55. Det kunne være nye grupper af tilflyttere, unges gøremål, foreningsdannelser og ændringer i erhverv og uddannelser. Offentlig service - fx skoler, handel fra butik og vogn, trafik og byggeri m.m. hører også med, men fokus er også efterkrigstidens nye tilflyttere til et nyt Åbyhøj med samvær, interesser, modspil og samspil!

Se, det kan foreningens bestyrelse ikke selv dække i bredde og nuancer. Vi må have vinkler og indfald, fortællinger, beretninger og oplysninger som inspiration fra borgere.

Kontakt Arne Rasmussen tlf. 2310 1875 og Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.  

 

Aabyhøj Forsamlingsbygning ApS 1919-2021

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

2021 udgaven af Åbyhøjkalenderen fra lokalhistorisk forening bringer Hovedtegningerne fra 1919 af projektets bygninger og bygningsændringer samt historien om aktieselskabets dannelse den 1. marts 1919.

Vi søger at belyse og beskrive historien om bygningen, styring, aktiviteterne der og involverede borgere. Dertil naturligvis stedet som aktør i kulturlivet og som virksomhed og virkefelt i Åbyhøj. Som skriftligt kapitel til lokalhistorien er det centralt og fremlagt på foreningsmøde genkendeligt for mange.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside.

 

Engen, Søren Frichs Vej, Marken, Erhverv og Åbyen

Samles som beskrivelse til fremlæggelse

Usagte og udtrykte ideer, forestillinger og forventninger var på dagsordenen i Aarhus byråd igennem 18 år, da man var uenige om køb af en tiendedel af Åbyhøj. Hvordan gik det til? Hvorfor derefter 50 år med ingen-ting for nogen og meget for andre! En offentlig kamp fra 1900-1919 med stor opmærksomhed belyser også den trafikale infrastruktur i Aarhus kommune med banegårde, dobbeltspor, banegrav og Ringgadebro.

Kildematerialet er sidevis i byrådsprotokoller og store opsætninger i aviser. Historien er også tænkt som ”link” til nutidens Åbyen på Søren Frichs Vej. En oplagt beretning til arkivet og foreningens medlemmer.

Interesserede, som evt. vil indgå i en gruppe eller sondere, kan kontakte Gunner Nielsen tlf. 4035 6799 el. 8615 9545 eller her via foreningens hjemmeside. Se januar-billede i foreningens kalender 2021.

 

Måske du undervejs har fået tanker i retning af et nyt tema eller emne


Projekt: Min tilknytning til Åbyhøj


I 2014 leverede en del borgere historier, betragtninger og indtryk om Åbyhøj. Vi bringer her hele historier og uddrag. Denne gang Æblerov sådan da, skrevet af Helmer Laursen

Fortællinger og Billeder – Fortællinger fra Åbyhøj.