Samspil

Samspil med arkivet


Arkivet modtager/indsamler, registrerer og gemmer arkivalier og billeder af meget forskellig art for at gøre brug heraf efter forespørgsel.

Lokalhistorisk forening udbreder kendskabet til områdets historie ved hjælp af blandt andet arkivets samling. Derved udøves en kulturhistorisk funktion samtidig med at den åbner for indsigt i og forståelse af lokale sammenhænge af historisk og nutidig karakter.Sern soituin