Persondatapolitik

Privatlivspolitik for Aaby - Aaby Lokalhistoriske Forening


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god

databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler

personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime

interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne

formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Sern soituin