Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Mandag den 15. marts 2021 kl. 19.00 på biblioteket.

Generalforsamling

Se mere her

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 19.00 på biblioteket

Tidligere tiders kollektiver i Åbyhøj

I 1970´erne blev der i nogle større villaer i Åbyhøj oprettet kollektiver. Fire af beboerne fortæller om, hvordan kollektiverne opstod samt om de aftaler, der blev indgået for at få dem til at fungere.

Se mere her