Fortællinger og billeder

Om fortællinger


På denne plads bringer vi medlemmers skriftlige erindringer, fortællinger og oplysninger af lokalhistorisk art.

Arkivet og foreningen har allerede modtaget sådanne personlige skriftlige erindringer, men vi vil gerne have suppleret, da der jo også er sket noget sidenhen og for nylig!

Evt. redigering og lignende foregår i samarbejde med og efter aftale med forfatteren.


Skriv til os via mail eller hjemmesiden. Tryk her.

Om billeder


Her vil vi gerne give medlemmerne muligheder for at bringe billeder, hvor det drejer sig om at få forståelse af, hvad der foregår eller oplysninger om tid, sted og navne.


Skriv til os via mail eller hjemmesiden. Tryk her


Vi overvejer at bringe små billedserier over diverse emner og temaer.