Opgaver for alle

Kontaktannonce


Tag billeder i Åbyhøj.

Vi mangler et par fotointeresserede åbyhøjere, som vil tage billeder af steder, dagligliv, hændelser, vaner trafik og ændringer i Åbyhøj – sådan lejlighedsvis eller når noget sker.

Kontakt foreningen og lad os lave en aftale, hvor du er med til at vise nutidens by, liv og arbejde, når vi viser og fortæller fortiden. Arkivet sørger for registreringen.


Tryk her for at kontakte os.

Hvis du kommer forbi et eller andet, der sker: Nedrivning ved Gartnergården, et hus, der bliver bygget, ændring af vejkryds, ny forretningsfacade og mange andre små begivenheder i Åbyhøj, så tag billeder og send dem til foreningen. Der behøver ikke at være et formaliseret samarbejde. Hændelser inspirerer til handling.

Vi har for resten et rigtigt godt billede af den art fra H.C. Andersens Vej, da de øverste huse, lige numre, blev bygget.


Tryk her for at kontakte os.


En inspirations- og ønskeseddel til medlemmers medvirken.

 

Folketællinger

Folketællinger er meget givende, når man søger at forstå mennesker i en tids og et steds sammenhæng og samspil med erhverv, boliger, fritid og familie.

Du kan arbejde hjemme på pc med at finde og læse oplysningerne i folketæl-

lingerne. Vi kan fra bestyrelsens side hjælpe og give anvisning på, hvordan oplysninger samles til brug ved foreningens beskrivelse af den lokale udvikling.

 

Sognerådsprotokoller

Aaby Kommunes protokoller kan nu læses, foreløbig via et usb-stik fra arkivet. Det er interessant læsning, der fx giver indtryk af enighed og det modsatte samt sagsbehandlinger af omfattende karakter i forhold til sognets udvikling og hverdag.       

 

Montrer i forhallen på biblioteket

Udstillingerne i montrerne vækker opmærksomhed blandt bibliotekets brugere.

Arkivets samling er den rene guldgrube til fremvisning af vores lokalhistorie.

Fire gange om året vil vi gerne bringe nye indtryk om mennesker, hændelser eller steder i Åbyhøj. Giv os lige et praj, hvis du sammen med os vil søge eller kigge i nogle af de mange arkivkasser. Det giver nemt indtryk af livsberøring og værdier.

 

Åen og søen

For 2020-2021 er der planer om at se nærmere på åens og søens liv og historie. Her ligger forklaringer på, at landsbyen opstod nede helt mod syd ”ude i kanten”.

Har du interesse i eller viden og oplevelser omkring å og sø, vil vi gerne høre herom til anvendelse i forberedelse af et arrangement til næste år.      

 

Gartnerier

Foreningens første og beskedne udgivelse drejede sig om gartnerier i Åbyhøj. Vi har for få år siden haft gartneriet Belgrano på programmet. Hvis du har kendskab til livet i og omkring gartnerier her, vil vi gerne høre fra dig. Der var for 60 år siden 16 gartnerier. En lille arbejdsgruppe beskæftiger sig med emnet. Denne arbejdsgruppen og bestyrelsen vil gerne høre fra dig. 

 

Åbyhøj 1945-1955

Kunne den periode være ramme om et relevant emne for et arrangement? Hvorfor?

 Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

Gunner Nielsen. Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86159545 eller 40356799.

Formand                                                                             

Åbyhøj, den 14. maj 2019.

Sern soituin