3 oktober 2023

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 på biblioteket.
Aaby Fjernvarme
Fjernvarme blev populært i Danmark i slutningen af 1950’erne og starten af 1960’erne blandt andet på grund af, at fjernvarmeværkerne kunne finansieres ved hjælp af statslån. I Åbyhøj var der en vis tøven hos grundejerforeninger og kommune, og selskabet Aaby Fjernvarme a.m.b.a. blev stiftet 1.10. 1963 på privat initiativ. Baseret på Aabyhøj Ugeavis, Aabyhøj Grundejerblad og selskabets forhandlingsprotokol omtaler vi fjernvarmeværkets tilblivelse, udbygningen af fjernvarmenettet og spørgsmålet, om afregningen af fjernvar-men skulle baseres på vandmængde eller varmemængde.

Endelig omtales de overvejelser, der lægges til grund for, at selskabet på to ekstraordinære generalforsamlinger i marts 1978 overdrages til Århus Kommune.
Tilrettelagt af Erland Wittus og Preben Blæsild.
Fri adgang, Ikke tilmelding. Pris 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. Også indbydelse via K40.