Åbyboeres sprogbrug

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 19.00 på biblioteket.

De 385 åbyboeres sprogbrug samt liv og levned i 1890’erne.


Anker Jensen er den første i Danmark, der, blot 20 år gammel, foretog en såkaldt sociolingvistisk undersøgelse, dvs. at han sammenholdt personers sociale tilhørsforhold (landmand, arbejder, proprietær mv.) med det sprog, de talte; undersøgelsen foretog han med daværende Åby sogns 385 beboere (minus børn og “tjenestetyendet”).   

Inger Schoonderbeek Hansen fra Peter Skautrup Center for jysk Dialektforskning på Aarhus universitet vil i sit oplæg komme ind på, hvad Anker fandt frem til, hvordan åbyboerne brugte deres sprog, og hvad Anker Jensens syn på deres sprog var, så vi kan få indblik i åbyboernes liv og levned i slutningen af 1890’erne.

Aftenen indledes med et alment rids af gartnerierhvervets internationale karakter.

Efter kaffen afrundes det sproglige eller dialektiske, idet Carl Aksel Kragh Sørensen, tidligere gartneriet Petersminde, fortæller træk fra sin families mere end 100 år i Aarhus og Åbyhøj: Fra transport til torvet med trillebør og hestevogn til transport i Europa med varevogn og containere.

Kaffe/te: 20 kr.

Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 29. august 2017.