2. oktober 2018

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 på biblioteket.

Søren Frichs Vej fra engareal til erhvervsområde og boliger.

Vi vil denne aften først gå tilbage til perioden 1900-1968 og se på engarealet fra Frichs Fabrikker til Aaby Skole samt det nye kvarter, der opstod med opførelsen af Boligforeningen Solgården og gav grundlag for et driftigt forretningsliv.


Fra 1968 ændrede området sig markant med Søren Frichs Vejs etablering fra Ringgaden til den nye Viby Ringvej. Turen gik gennem engarealet, som nu var blevet et nyt industriområde med bl.a. fragtmandscentralen og videre til Solgården, hvor vejen blev afskærmet med rækværk, og der blev indført stopforbud.

Vi sætter fokus på, hvad disse ændringer medførte og hvilke ulemper og fordele det betød for hele Aabyhøj. Kaffe/te: 20 kr.

Tilrettelæggelse: Arne Sørensen, Gunner Nielsen og Arne Rasmussen.


Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 31. august 2018.