26. februar 2019

Tirsdag den 26. februar 2019. Tidlige virksomheder i Åbyhøj

Denne aften handlede om de tidligste industrivirksomheder i Åbyhøj. Niels Løgager og Erland Wittus havde fundet oplysninger og fortællinger om navnlig den tunge industri, jernstøberier og maskinfabrikker.

Virksomhedernes historie blev kortlagt: Hvorfra de kom, deres virksomhed, produktion og motivation for at vælge Åbyhøj. Endvidere fortaltes om de mennesker, der fik deres udkomme gennem industrialiseringen i Åbyhøj.

Udgangspunktet var tiden omkring 1900 og i virksomheder i kvarteret ved Nordrevej, Trygsvej, Haslevej, Thorsvej og Silkeborgvej i form af Aarhus Jernstøberi på Thorsvej, Aabyhøj Jernstøberi på Nordrevej og Nørregaards Maskinfabrik på Silkeborgvej.

I årsprogrammet fra maj 2018 efterspurgtes materiale, personlige erindringer og oplysninger til aftenens emne om tidlige virksomheder i Åbyhøj. Disse ønsker blev opfyldt.

Mogens Petersen, medlem af foreningen og uddannet former samt med familiemæssige relationer til begge støberier, deltog med indlæg og billeder om støberier i Åbyhøj under titlen En families ejerskab i perioden 1945 – 1967, særligt Åbyhøj Jernstøberi.