26. februar 2019

Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Tidlige virksomheder i Åbyhøj

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 på biblioteket.

Fra 1900 og årene derefter valgte en del virksomheder at slå sig ned i Åbyhøj. Nogle blev grundlagt her, mens andre flyttede ud fra Århus. Vi kortlægger deres historie: Hvorfra de kom, deres virksomhed, produktion og motivation for at vælge Åbyhøj. Endvidere fortælles om de mennesker, der fik deres udkomme gennem industrialiseringen i Åbyhøj. Udgangspunkt tages i virksomheder i kvarteret omkring Nordrevej, Trygsvej, Haslevej, Thorsvej og Silkeborgvej.

Niels Løgager Nielsen og Erland Wittus fremlægger og fortæller denne historie.

I årsprogrammet fra maj 2018 efterlystes materiale og personlige oplysninger til aftenen om tidlige virksomheder i Åbyhøj. Begge ønsker er opfyldt.

Mogens Petersen, medlem af foreningen og uddannet former samt med familiemæssige relationer til begge støberier, deltager den 26. februar med Indlæg om Støberier i Åbyhøj:

Indholdet vil blive historien om tilblivelsen og udviklingen af jernstøberier i Åbyhøj, primært omfattende støberierne på Thorsvej og Nordrevej. En kort præsentation af processer og produkter i virksomhederne.

En families ejerskab i perioden 1945 – 1967.

Pris 20 kr. inkl. kaffe/te og lidt brød. For medlemmer.